Homminga State

De bewoners van Homminga State van eind 1500 tot 1912 ruim 400 jaar.
En de verbintenis met het buurtschap Jonkershuizen.


De eerste bewoners die ik tegen kom op Homminga State zijn: 

Siucke Witzes gehuwd met  Duet Oegesdr. Algera. 
Zij moeten er al gewoond hebben vanaf eind 1500. Helaas ontbreken hier de jaartallen, maar gezien het huwelijk van hun zoon Aucke in 1616 kunnen we dit wel aannemen. Uit dit huwelijk voorzover bekend één zoon:

Aucke Siuckes Homminga gehuwd  19 Oktober 1616 met Sjoerdje Ulbes Buwalda
Op de gevelsteen staan hun beide wapens.

Wapen van Homminga en Buwalda
Wapen van Homminga en Buwalda. ( 1960 foto G.Mulder)


In 1640 in de stemkohieren genoemd als Selfs eigenaar en de gebruiker van boerenplaats No 15 onder Tjerkwerd. ( Dit is Homminga State ) Aucke is overleden in 8 April 1651. 
Hij was   kerkvoogd in Tjerkwerd en ligt begraven in het Hommingagraf in de St.Petruskerk.
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren , allen op Homminga State.
1.Doetie Auckes Homminga.    geb.1619. 
2.Ulbe Auckes Homminga        geb.1622. (Boer op  Buwalda Stapert Jonkershuizen.) 
3.Siucke Auckes.Homminga     geb.1625. (Dit is de tak Eemswoude Homminga State.)
4.Jantien Auckes Homminga.    geb. na 1625.
5.Bauckien Auckes Homminga.    geb. na 1626.

Siuwke Auckes Homminga geboren 1625, gehuwd 1658 met 
1. Sietske Joostes. Voor zover  bekend geen kinderen uit dit huwelijk. Overleden voor     1664.
2. Lock Wopkesdr. Buma. geboren 1630. gehuwd. 4 November 1664,  overleden 23         September1687.  
Siuwke  Auckes Homminga overlijd 10 November 1678.


Na het overlijden van Siuwke boert Lock Wopkesdr. Buma verder met haar kinderen. 
Kinderen van Siuwke en Lock Wopkesdr. Buma.
    1. Aucke Siuckes Homminga. verder niets van bekend.
    2. Eling Siuckes Homminga Gebruiker en eigenaar Homminga State.Geboren 1673. gehuwd 7 Februari 1697, overleden 20 Maart 1706 op Homminga State.     Gehuwd  te  Jorwerd met Gryttie Pieters. Geboren 1675, overleden 14 Juni 1714 op Homminga State.
Uit dit huwelijk twee kinderen.
Siucke Elings Homminga.
Aucke Elings Homminga.
Grietje Pieters hertrouwd op 24 Juni 1713 met Feyke Jetses.

Siucke Elings Homminga geboren 1700, gehuwd 6 Maart 1723  met 
1. Ybeltie Jans.Overleden 16 Januari 1727. 
2. Trientie Sibes.
Siucke is geboren op Homminga State. Na zijn huwelijk werden zij boer aan de  Sjungadijk Burgwerd. Uit beide huwelijken werden 11 kinderen geboren.
Kinderen. uit 1e huwelijk van Siuckes Elinga en Ybeltje Jans.
1.Grietje. geboren. 1 dec.1723  
2.Antje.    geboren. 26 febr.1725  
3.Eling.    geboren. 14 jan. 1727  
Kinderen uit 2e huwelijk van Siuckes Elings en Trientie Sibes.
1.Ybeltje geboren. 23 maart 1731. 
2.Elinck.geboren. 10 jan.1733
3.Akke. geboren. 8 maart 1734.    
4.Sijbe. geboren. 12 Juli 1737.      Werd in 1782 boer op Homminga State.
5.Hiske.geboren. 20 sept. 1739.    
6.Auke. geboren. 29 nov.1740.    
7.Auke. geboren 1 febr.1742.    
8.Pieter.geboren 15 juni 1744.

Aucke Elings Homminga. Gehuwd met Claasje Sybes op 23 Mei 1721. 
Van Aucke en Claaske is  niet bekend of zij kinderen gehad hebben.
Naar alle waarschijnlijkheid werden zij boer op Homminga State. Zijn broer Siucke werd boer in Burgwerd. Het feit dat er waarschijnlijk geen opvolgers waren nam in 1782 een zoon van zijn broer Siucke,  Sijbe  Siuckes Homminga, het bedrijf over.

Sijbe Siuckes Homminga gehuwd 13 April 1782  met Griettie Wibes. 
Boer op Homminga State. 
Kinderen. Geboren op Homminga State.
1.Sieuwke Sijbes Homminga     geboren. 27 jan.1783.
2.Wiebe Sijbes Homminga    geboren 26 juli 1785.
3.Trijntje Sijbes Homminga. geboren 5 jan.1790, gehuwd. 9 Mei 1811 te Blauwhuis met  Tjipke Simmes Andringa. 
4.Eling Sijbes Homminga. geboren 29 okt.1791. 
5.Wiebe Sijbes Homminga.geboren 3 mei 1796.

Eling Sijbes Homminga gehuwd 8 Mei 1814 met Akke Fokkes Flapper.Boer Homminga State. 
Kinderen van Eling en Akke. Geboren op Homminga State.
1.Sijbe. geboren 16 april1816 gehuwd  1851 met Froukje Oosterbaan. 
2.Fokke geboren 11 febr.1819 gehuwd 1871 met  Trijntje Palsma. 
3.Sjieuwke geboren 24 nov.1823 gehuwd 1871 met Jeltje van der Berg. Boer in Nijhuizum
4.Wiebe geboren 16 sept. 1827 gehuwd 1876 met Froukje Siemensma. Boer Homminga State.
5.Stijntje geboren 15 juli 1830 gehuwd 1854 met Laas Meyes van der Zee. 
ElingSijbes Homminga. is overleden 15 sept. 1848 Akke Fokkes Flapper 3 dec.1837 beide op Homminga State.

Wiebe Elings Homminga gehuwd 13  Mei 1876 met Frouwkje Johannes Siemensma. 
Verlaat in 1912 Homminga State wegens faillissement.
Hier kwam een eind aan   400 jaar  Homminga familie op Homminga State.

Bewoners. Homminga State.
Eind 1500 - 1616. Siucke Witzes en Duet Oegesdr.Algera. 
1616- 1651. Aucke Siuckes Homminga gehuwd  in 1616 met Sjoerdje Ulbes Buwalda.
1651-1658. Sjoerdje Ulbes Buwalda en haar kinderen.
1658-1678. Siuwke Auckes Homminga gehuwd 1658. met:

  1. Sietske Joostes.
  2. Lock  Wopkesdr.Buma.

1678-1697. Lock Wopkesdr.Buma. en de kinderen.
1697-1706. Eling Siuckes Homminga .Geb. 1673. gehuwd. 7 Febr. 1697 te Jorwerd met 

  • Gryttie  Pieters
  • Sibbeltje Tjebbes.

1706-1721. Sibbeltje Tjebbes. en Feike Jetzes Lolkema en hun kinderen.
1721-1782. Aucke Elings Homminga. gehuwd 23 Mei 1721.met Claasje Sybes 
1782-1804. Sijbe Siuckes Homminga. gehuwd 13 April 1782  met Griettie Wibes.
1804-1814. Griettie Wibes en haar kinderen.
1814-1848. Eling Sijbes Homminga gehuwd 8 Mei 1814 met Akke Fokkes Flapper.
1848-1876. Akke Fokkes Flapper. en haar kinderen
1876-1912. Wiebe Elings Homminga gehuwd 13  Mei 1876 met Froukje Johannes Siemensma.
1912 - 1917 Siebe en Geale Meijer
1917 Jacob Twijnstra en Rinske Keulen
1930 Jelle Twijnstra en Sara Reitsma
1967 Jelle Twijnstra en Hinke Terpstra 

Samengesteld  door J.Y.Galama. Bolsward. Bronnen: Hommingaboek.Gemeente Wonseradeel en Tresoar. Op of aanmerkingen graag per e-mail naar.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 

Homminga Wiebe ElingWiebe Elings Homminga ( met dank aan Wiebe Elings de Boer)  

 De kop-hals-rompboerderij is in 1801 gebouwd.
 De kop-hals-rompboerderij is in 1801 gebouwd. Dit staat op de sierankers in de voorgevel.
Daarvoor stond er een boerderij die in 1664 gebouwd was. Maar in 1616 stond er ook al een boerderij.
NR427
wapen van Homminga en Buwalda (� 1960 foto G.Mulder)
 Boerderij Twijnstra met oude gevelsteen. wapen  van Homminga en Buwalda
NR434 Boven het wapenschild, het engelkopje (� 1960 foto G.Mulder)
Boven het wapenschild, het engelkopje (� 1960 foto G.Mulder)
Boven het wapenschild, het engelkopje
Eemswouderlaan 70
rond 1990 foto G.Mulder
rond 1990 foto G.Mulder
Eemswouderlaan 88
rond 1990 foto G.Mulder