38 Grafsteen

Grafsteen nr:38 Sicco Gerlsma

Grafsteen 38Ao 173[1?] d 6 may is in den heere gerust de eersame discrete Sicco Gerlsma in leven ontfanger dorpregter en kerkvoogd te Tjerkwert gecommitteerde van de Wonseradeels zuiderzeedyken en dykgraaf van Ymswolder Hem oud 57 iaaren en 8 maanden en leid hier begraven tot een zaalige opstandinge

 

Gerlsma, Sikke Baukes dijksgedeputeerde; dijkgraaf; kerkvoogd; rechter; belastingontvanger gehuwd met Bierma, Trijntje Jentjes zie grafsteen 37

 

In 1740 - 1750 bewoner van het Waltaslot te Tjerkwerd. Was ontvanger van belastingen , dorpsrechter en Kerkvoogd te Tjerkwert. Gecommitteerde van Wonseradeels Zuiderzeedijken en Dijkgraef van de Ymswouderhem.